News

Naša predizborna anketa (3. dio): Što stranke i koalicije misle o hrvatskom iseljeništvu

izbori

Odgovori HDZ-a (Hrvatske demokratske zajednice): Desetak dana prije prijevremenih parlamentarnih izbora koji će se u Hrvatskoj održati 11. rujna, proveli smo zanimljivu predizbornu anketu. Istih 7 pitanja poslali smo na adrese 12 najvećih političkih stranaka odnosno predizbornih koalicija. Odgovore obavljujemo redoslijedom kojim smo ih dosad dobili. U ovom trećem dijelu slijede odgovori izborne liste Hrvatske demokratske zajednice.

Pitanja preostalih stranaka/koalicija objavit ćemo čim ih dobijemo. Naravno, ako ih dobijemo. Ovim putem pozivamo sve anketirane izborne stožere koji se još nisu odazvali našoj anketi, da to svakako učine što prije, jer naši čitatelji traže što potpuniju informaciju kako bi – možda upravo na temelju tih odgovora – mogli lakše donijeti odluku o tome kome darovati povjerenje na izborima.

Podsjetimo da su naša pitanja, s obzirom da je ovo portal namijenjen poslovnom povezivanju domovinske i iseljene Hrvatske, bila više nego logična:

  • Što vama i vašoj stranci / koaliciji predstavlja hrvatsko iseljeništvo?
  • Spominjete li iseljeništvo u svome izbornom programu? Ako da, na koji način?
  • Mislite li da hrvatsko iseljeništvo treba biti aktivno uključeno u gospodarski program razvoja Hrvatske?
  • Jeste li zadovoljni sadašnjom brzinom diplomatsko-konzularnog postupanja pri dobivanju hrvatskog državljanstva?
  • Što mislite o ideji da se većem broju iseljenika olakša dobivanje hrvatskog državljanstva, kako bi se mogli lakše uključiti u gospodarske aktivnosti u državi?
  • Planirate li, i na koji način, kroz djelovanje pravosuđa povećati povjerenje investitora kako bi oni učinkovito zaštitili svoja ulaganja i kako bi se spriječile nepravilnosti do kojih dolazi u manjim lokalnim sredinama koje zbog neorganiziranosti i neznanja zaustavljaju projekte iz birokratskih razloga (prostorni planovi, akti lokalne zajednice i sl.)
  • Ako osvojite saborski mandat ili vlast, biste li podržali osnivanje Ministarstva iseljeništva?

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA:

1) Hrvati koji žive izvan granica Hrvatske: iseljeništvo, hrvatska manjina te Hrvati u Bosni i Hercegovini kao konstitutivan narod, nedjeljiv su dio hrvatskog naroda  i kao takvog ga percipiramo. Tijekom godina odnosi vladajućih struktura i Hrvata izvan granica Lijepe naše godinama su bili amplitudni, nije postojao kontinuitet niti jasna strategija. To treba promijeniti. Hrvati koji žive izvan matične domovine nemjerljiv su doprinos stabilnoj i jakoj hrvatskoj državi, ne samo u financijskom odnosno gospodarskom smislu, već i u demografskom, a posebice u dijeljenju znanja, vještina i iskustva.

Zajedništvu iseljene i domovinske Hrvatske pridajemo iznimnu važnost i pozornost smatrajući ga jednim od temeljnih vrijednosti na kojima je stvorena nezavisna demokratska Hrvatska. Hrvatska bez svojeg iseljeništva nije i ne može biti cjelovita.

2) Za nas je strateški interes afirmacija hrvatskog iseljeništva, njegovo aktivno uključivanje u gospodarska i nacionalna pitanja te integracija iseljene Hrvatske u hrvatski društveni, politički i socijalni život. U tom kontekstu, Hrvati izvan Republike Hrvatske, posebice pripadnici 2., 3. pa i 4. generacije potomaka naših iseljenika, mogu biti i jesu motor koji pokreće hrvatski gospodarski i demografski razvitak, što čini osnovu našeg izbornog programa.

Hrvatsko iseljeništvo, odnosno sve tri kategorija Hrvata koji žive izvan granica Republike Hrvatske, spominju se u različitim područjima, posebno u dijelu Bogatstvo hrvatskog društva u Europi gdje jasno ističemo čuvanje identiteta, kulture i baštine te pomaganje Hrvatima izvan Hrvatske u promicanju i očuvanju hrvatskih vrijednosti. Također, donošenje jasne Medijske strategije obuhvatit će i odnos medija naspram iseljeništva. U području Europske Hrvatske i vanjske politike, kao vanjskopolitički cilj jasno je definirana europska budućnost Bosne i Hercegovine kao naš strateški interes. Zauzimat ćemo se za ravnopravnost Hrvata kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini.

Također, cjelovita porezna reforma donijet će pozitivna rješenja po pitanju oporezivanja inozemnih mirovina, pri čemu će se voditi ustavnim odredbama kojima je propisana obaveza hrvatske države da štiti interese hrvatskog naroda koji živi ili boravi u inozemstvu. Takve su odredbe unesene i u postojeći Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

3) Apsolutno. Gospodarski potencijal hrvatskog iseljeništva je ogroman. Umrežavanje hrvatskih gospodarstvenika iz iseljeništva, međusobno povezivanje te strateška ulaganja u Hrvatsku doprinijet će općem boljitku. Upravo je konferencija Meeting G2.2. jedan od dobrih oblika suradnje i izvrsna prilika za međusobno povezivanje, promišljanje i iznalaženje dobrih gospodarskih prilika. Također, opće je poznata činjenica da su financijska ulaganja iseljeništva u Hrvatsku veća od bilo kojih drugih inozemnih ulaganja. No, želimo istaknuti da su od jednake vrijednosti i brojni primjeri dobre prakse odnosno dijeljenje znanja i vještina.

4) Vjerujemo da diplomatska mreža ima prostora za velika poboljšanja, kako u postupanju tako i u brzini svojeg rada. No, želimo istaknuti da se ovdje ne radi isključivo o brzini diplomatsko-konzularnog postupanja pri dobivanju hrvatskog državljanstva, već i o samim odredbama Zakona o hrvatskom državljanstvu koje valja mijenjati na način da se Hrvatima i njihovim potomcima, kao i njihovim bračnim drugovima, olakša postupak primitka u hrvatsko državljanstvo. Jačanje hrvatskog nacionalnog korpusa jedan je od najvažnijih stavki. Također, hrvatsko državljanstvo je i osnovni preduvjet povratka u matičnu domovinu. To je preduvjet dobre socijalizacije, kvalitetnog uključivanja u hrvatsko društvo, pronalaženja posla, studiranja.. 

5) Kao što smo već kazali, olakšavanje dobivanja hrvatskog državljanstva hrvatskim iseljenicima, odnosno njihovim potomcima i supružnicima, jest conditio sine qua non.  

6) Temelj pravne države je neovisno, nepristrano i učinkovito pravosuđe, a pozitivno, sigurno i stabilno poslovno okruženje jedan je od preduvjeta za odluku poduzetnika o pokretanju ili širenju poslova u Hrvatskoj. Osigurat ćemo jednostavno, transparentno i jeftino ishođenje akata za gradnju, smanjiti procedure i administrativna opterećenja. Poticajan porezni okvir dodatno će doprinijeti realizaciji gospodarskih projekata. Poticat ćemo malo i srednje poduzetništvo te aktivirati neiskorištene nekretnine u korist poduzetničkih ideja.

Digitalizirat ćemo procese javne uprave te ćemo izmjenama zakona skratiti trajanje sudskih postupaka i promovirati medijaciju. Također, unaprijedit ćemo sustav javne nabave te unaprijediti nadzor i reviziju.

7) Kao i kod svih država kojima iseljeništvo predstavlja bogatstvo, i mi ćemo cijelu problematiku postaviti na najveću institucijsku razinu, na ostanku mladih i povratku iseljenih graditi modele i koncepcije obnove i razvoja. Gospodarski, demografski, društveni, znanstveni i ostali potencijali koji postoje u hrvatskom iseljeništvu, moraju biti, i bit će, hrvatska planska, razvojna i provedbena vrijednost i posebno bogatstvo.